>>  Bombeler

Bombeler, sanayide basınçlı ya da basınçsız, ince veya kalın cidarlı, silindirik, metal kapların taban ve tavanlarını kapamada kullanılan parçaların genel adı. Radyal yüzeylerin hidrolik basıncı daha iyi yayması ve kaynak dikişinin kritik kesite denk gelmesinin bu usulle engellenebilmesi avantajlarından bir tanesidir. Bombeler derinlik ve şekillerine göre; eliptik, torisferik, az derin, düz bombe olarak sınıflandırılabilir.